BOKFÖRING

Vi hjälper er med allt som hör till ditt företags redovisning/bokföring.

Registrering av verifikationer samt kontinuerliga avstämningar för att du ska veta hur ditt företag mår.

Charlottes Ekonomi AB - Tjänster - Bokföring

SKATTEDEKLARATION

Moms‐ och arbetsgivardeklaration till skatteverket via E‐legitimation eller manuellt.

 

Charlottes Ekonomi AB - Tjänster - Skattedeklaration

KUND & LEVERANTÖRSRESKONTRA

Ni kan välja mellan att fakturera i eget system eller att låta oss sköta faktureringen.

Vi ombesörjer även kravrutiner. Vi registrerar och betalar fakturor på förfallodagen både automatiskt och manuellt.

 

Charlottes Ekonomi AB - Tjänster - Kund och leverantörsreskontra

LÖNER

Löneregistrering sker i vårt löneprogram. Beräkning, utbetalning, semesterberäkning, bilförmåner utförs utifrån underlag från er samt inlämnande av färdiga  kontrolluppgifter till skatteverket.

Hjälp med att upprätta arbetsgivar/anställningsintyg.

 

Charlottes Ekonomi AB - Tjänster - Löner

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Vi sammanställer ert företags bokslut och färdigställer de bokslutshandlingar som krävs.

Vi upprättar även  årsredovisningar.

 

 

Charlottes Ekonomi AB - Tjänster - Bokslut och årsredovisning

DEKLARATION

Vi sköter ditt företags deklaration. I samband med företagets deklaration kan vi även ta hand om din privata.

 

 

 

Charlottes Ekonomi AB - Tjänster - Deklaration

STARTA EGET HJÄLP

Vi hjälper till vid start av företag oavsett företagsform. Det kan vara många detaljer man bör ta reda på och tänka på innan  företaget är igång, t ex bolagsbildning, tillstånd, försäkringar, lokaler mm.

 

 

 

Charlottes Ekonomi AB - Tjänster - Starta eget hjälp

RÅDGIVNING

Vi erbjuder rådgivning kring frågor/ärenden som rör ditt företag och dess ekonomi.

 

 

 

Charlottes Ekonomi AB - Tjänster - Rådgivning

UTBILDNING

Vill du lära dig bokföra själv kan vi hjälpa dig att komma igång. Vi hjälper dig även med hur du lägger upp dina rutiner för att få kontorets uppgifter att fungera så smidigt som möjligt.

 

 

Charlottes Ekonomi AB - Tjänster - Utbildning

BOKFÖRING

Vi hjälper er med allt som hör till ditt företags redovisning/bokföring.

Registrering av verifikationer samt kontinuerliga avstämningar för att du ska veta hur ditt företag mår.

SKATTEDEKLARATION

Moms‐ och arbetsgivardeklaration till skatteverket via E‐legitimation eller manuellt.

KUND & LEVERANTÖRSRESKONTRA

Ni kan välja mellan att fakturera i eget system eller att låta oss sköta faktureringen.

Vi ombesörjer även kravrutiner. Vi registrerar och betalar fakturor på förfallodagen både automatiskt och manuellt.

LÖNER

Löneregistrering sker i vårt löneprogram. Beräkning, utbetalning, semesterberäkning, bilförmåner utförs utifrån underlag från er samt inlämnande av färdiga  kontrolluppgifter till skatteverket.

Hjälp med att upprätta arbetsgivar/anställningsintyg.

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Vi sammanställer ert företags bokslut och färdigställer de bokslutshandlingar som krävs.

Vi upprättar även  årsredovisningar.

DEKLARATION

Vi sköter ditt företags deklaration. I samband med företagets deklaration kan vi även ta hand om din privata.

STARTA EGET HJÄLP

Vi hjälper till vid start av företag oavsett företagsform. Det kan vara många detaljer man bör ta reda på och tänka på innan  företaget är igång, t ex bolagsbildning, tillstånd, försäkringar, lokaler mm.

RÅDGIVNING

Vi erbjuder rådgivning kring frågor/ärenden som rör ditt företag och dess ekonomi.

UTBILDNING

Vill du lära dig bokföra själv kan vi hjälpa dig att komma igång. Vi hjälper dig även med hur du lägger upp dina rutiner för att få kontorets uppgifter att fungera så smidigt som möjligt.